sponsored links

สูบเลือดสูบเนื้อ

สูบเลือดสูบเนื้อ หมายถึง การเอารัดเอาเปรียบ รีดไถเอาทรัพย์สินเงินทองจากผู้อื่น เช่น

  • ที่หล่อนยอมมาแต่งงานกับผู้ชายคราวพ่อเพราะหวังในสมบัติ คงจะมาสูบเลือดสูบเนื้อจนหมดแล้วก็ไป
  • มันจะเกินไปแล้วนะนี่มันสูบเลือดสูบเนื้อชัดๆ เห็นเป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่คนในพื้นที่ถึงได้คิดราคาอาหารแพงมหาโหดขนาดนี้

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links