sponsored links

หนุ่มทั้งแท่งมากินแตงเถาตาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หนุ่มทั้งแท่งมากินแตงเถาตาย” หมายความว่า
(สำ) น. “หนุ่มบริสุทธิ์ได้แม่ม่ายอายุมากเป็นภรรยา”

หนุ่มทั้งแท่งมากินแตงเถาตาย หมายถึง ชายหนุ่มบริสัทธิ์ที่ยังไม่เคยผ่านการแต่งงานได้แม่ม่ายที่อายุมากกมาเป็นภรรยา เช่น

  • นายคนนี้ก็แปลกเป็นหนุ่มทั้งแท่งมากินแตงเถาตายมีสาวๆ สวยๆ ชาติตระกูลดีล้อมหน้าล้อมหลังอยู่มากมาย แต่ดันไปแต่งงานแม่หม้ายลูกติด
  • ผู้หญิงคนนี้คงจะมีอะไรดีที่สามารถมัดใจเขาได้ เพราะไม่คิดว่าผู้ชายอย่างเขาจะเป็นหนุ่มทั้งแท่งมากินแตงเถาตายแบบนี้

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links