sponsored links

หน้าชื่นอกตรม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หน้าชื่นอกตรม” หมายความว่า
ว. “ที่ทำเป็นร่าเริงแต่ในใจมีทุกข์ หน้าชื่นอกตรม ก็ว่า”

หน้าชื่นอกตรม หมายถึง แสร้งทำทีเป็นร่าเริงมีความสุข ทั้งที่ในใจเป็นทุกข์ เช่น

  • เธอเป็นภรรยานายตำรวจใหญ่ที่มีชื่อเสียง ต้องแสดงภาพว่าชีวิตคู่มีความสุขดี แต่จริงๆแล้วเธอคงหน้าชื่นอกตรมเพราะมีข่าวเล็ดลอดมาว่านายตำรวจใหญ่คนนี้มีภรรยาน้อย
  • ดาราสาวต้องทำเป็นหน้าชื่นอกตรม เพราะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมารักษาอาการป่วยของคุณพ่อ

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links