sponsored links

หน้าสิ่วหน้าขวาน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หน้าสิ่วหน้าขวาน” หมายความว่า
(สำ) ว. “อยู่ในระยะอันตรายเพราะอีกฝ่ายหนึ่งกําลังโกรธหรือมีเหตุการณ์วิกฤตเป็นต้น”

หน้าสิ่วหน้าขวาน หมายถึง การอยู่ในช่วงวิกฤต อันตราย มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ เช่น

  • ช่วงเวลาหน้าสิ่วหน้าขวาน มีเหตุการณ์ความไม่สงบในบ้านเมือง เธอยังจะมีอารมณ์ไปเที่ยวอยู่อีกนะ
  • ในยามที่บริษัทมีเหตุการณ์หน้าสิ่วหน้าขวาน พนักงานลาออกไปเป็นจำนวนมาก แต่ต้องผลิตสินค้าให้ทันตามกำหนดเดิม พวกคุณต้องร่วมไม้ร่วมมือกันรับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่เกี่ยงงานกันทำแบบนี้

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links