sponsored links

หมาถูกน้ำร้อน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาถูกน้ำร้อน” หมายความว่า
(สำ) น. “คนที่มีความเดือดร้อน กระวนกระวาย วิ่งพล่านไปหาที่พึ่งต่าง ๆ เปรียบเสมือนหมาที่ถูกน้ำร้อนลวก ร้องเสียงดังวิ่งพล่านไปด้วยความเจ็บปวดทุรนทุราย”

หมาถูกน้ำร้อน หมายถึง คนที่มีความเดือดร้อนจนทุรนทุราย พยายามวิ่งหาที่พึ่ง เช่น

  • เขาติดหนี้พนันบอลเป็นจำนวนหลายแสนแล้วไม่มีปัญญาใช้หนี้ จนตอนนี้เขาก็เหมือนหมาถูกน้ำร้อนที่ต้องวิ่งพล่านเพื่อหาคนช่วย
  • ถ้าคุณไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกค้ายาเสพติด ตอนนี้คุณก็คงไม่ต้องวิ่งพล่านหาที่พึ่งเหมือนหมาถูกน้ำร้อนหรอก

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links