sponsored links

หมาหางด้วน

หมาหางด้วน หมายถึง คนที่ทำความผิดแล้วชักชวนให้คนอื่นทำตาม โดยยกย่องว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปนั้นเป็นสิ่งที่ดี ควรเอาเยี่ยงอย่าง เช่น

  • เธอทุจริตในการสอบแล้วยังจะชวนเพื่อนๆ ให้ทำผิดตามอีก แล้วมาบอกว่าเพื่อจะได้เกรดดีๆ แบบนี้มันหมาหางด้วนชัดๆ
  • พวกหมาหางด้วนตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฏหมายไม่พอ ยังจะหว่านล้อมชักชวนคนอื่นเข้าไปอีก

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links