sponsored links

หมาเห็นข้าวเปลือก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาเห็นข้าวเปลือก” หมายความว่า
(สำ) น. “คนที่อยากได้สิ่งที่เป็นประโยชน์หรืออำนวยความสุขสำราญให้แก่ตน แต่สุดความสามารถที่จะเอามาใช้ หรืออำนวยประโยชน์ให้แก่ตนได้”

  • เราอยู่คนละสังคมกับเหล่าไฮโซ เธออย่าทำตัวเป็นหมาเห็นข้าวเปลือก อยากได้นู่นอยากได้นี่เหมือนพวกหล่อนเลย
  • ก็รู้อยู่ว่าฐานะทางบ้านของเธอกำลังลำบาก เธอยังอยากได้ได้กระเป๋าแบรนด์เนมหรูอยู่อีก เหมือนหมาเห็นข้าวเปลือกชัดๆ

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links