sponsored links

หมูไปไก่มา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมูไปไก่มา” หมายความว่า
(สํา) “ลักษณะของการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันด้วยการให้สิ่งของแลกเปลี่ยนหรือตอบแทนซึ่งกันและกันเป็นต้น”

หมูไปไก่มา หมายถึง การช่วยเหลือเกื้อกูลแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ด้วยการให้สิ่งของแลกเปลี่ยนหรือเป็นการตอบแทน เช่น

  • เป็นเพื่อนบ้านกันก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เขาเคยมาช่วยขนของตอนย้ายบ้านมาใหม่ๆ ตอนนี้บ้านเขามีงานบวชเราก็ควรจะไปช่วยงานเขาบ้างอย่างที่โบราณว่าหมูไปไก่มา
  • คนในหมู่บ้านนี้เป็นมิตรกันทุกคน ไม่เคยมีปัญหาทะเลาพเบาะแว้งกันเพราะทุกคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างที่เขาว่าหมูไปไก่มาคอยช่วยเหลือกันเสมอๆ

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links