sponsored links

หอมปากหอมคอ

หอมปากหอมคอ หมายถึง เล็กๆน้อยๆ นิดๆหน่อยๆ พอประมาณ เช่น

  • ปกติผมไม่ดื่มเหล้าแต่ นานๆทีจะได้ไปสังสรรค์กันเพื่อน ก็ดื่มพอหอมปากหอมคอเท่านั้น
  • เธอยังเป็นเด็กจะรับงานถ่ายแบบอะไรก็ให้เหมาะสมกับวัย อย่าให้มากไปนัก เอาแค่เซ็กซี่พอหอมปากหอมคอก็พอแล้ว

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links