sponsored links

อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น

คำว่า “อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น” เป็นทั้งสำนวนและคำสุภาษิตไทย หมายความว่า เมื่อไปอาศัยอยู่กับใครก็อย่าไปอยู่เฉยๆ แต่ให้ช่วยเขาทำงานทำการบ้าง เช่น งานบ้านหรือกิจการของบ้านนั้นๆ

สมัยโบราณนั้นยังไม่มีของเล่นที่ทำจากพลาสติกหรือแบบทันสมัยแบบทุกวันนี้ ดังนั้นคนโบราณจึงเทียบให้เห็นภาพว่าเมื่ออยู่ว่างๆ เอาดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปวัวหรือควายเพื่อให้ลูกเจ้าของบ้านได้เล่นสนุกบ้างก็ยังดี

แต่ถ้าจะยกตัวอย่างให้เข้ายุคสมัยก็อย่างเช่น นายสมชายได้ไปอาศัยอยู่บ้านญาติในกรุงเทพเพื่อเรียนหนังสือ ในวันหยุดหรือในเวลาว่าง นายสมชายจะช่วยทำงานบ้านที่ตนทำได้เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ช่วยเลี้ยงน้อง สอนหนังสือน้อง ช่วยขายของในร้าน เป็นต้น

ดังนั้นสุภาษิตไทยที่ว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น จึงเป็นคำสอนที่มีประโยชน์มากเมื่อเราต้องไปอาศัยอยู่กับผู้อื่นครับ…

Sponsored Links