sponsored links

อย่าหวังนํ้าบ่อหน้า

อย่าหวังนํ้าบ่อหน้า เป็นสุภาษิตหมายถึง อย่าคาดหวังอะไรกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง เช่น

  • คนทำงานฟรีแลนซ์ต้องมีวินัยในการใช้เงิน ต้องรู้จักเก็บออม อย่าหวังน้ำบ่อหน้าว่าเดี๋ยวก็มีงานเข้ามาให้ทำอีก
  • จะไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่คุ้น ไม่เคยไป ต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นไปให้ครบอย่าหวังน้ำบ่อหน้า หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจะลำบาก
Sponsored Links