sponsored links

อัฐยายซื้อขนมยาย

สำนวน “อัฐยายซื้อขนมยาย” นั้นหมายถึง การได้รับทรัพย์สินเงินทองจากบุคคลหนึ่ง แล้วนำกลับไปให้หรือซื้อของจากบุคคลคนนั้น เรียกได้ว่าได้ของหรือสินค้ามาโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลย

คำว่าอัฐยายซื้อขนมยาย มักนิยมใช้กับการไปสู่ขอหญิงสาวแต่งงาน โดยฝ่ายชายได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินหรือค่าสินสอดจากญาติฝ่ายหญิง  โดยที่ญาติหรือพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็สมรู้ร่วมคิดด้วย

การนำคำๆนี้ไปใช้กับการสู่ขอหญิงสาวนั้น มักจะเกิดขึ้นจากผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงต้องการหน้าตาทางสังคม ในข้อที่ว่าฝ่ายชายให้สินสอดทองหมั้นจำนวนมาก (ทั้งที่จริงแล้วฝ่ายหญิงช่วยออกเงินส่วนนี้ให้) หรืออาจจะเกิดจากที่ฝ่ายชายมีฐานะยากจนกว่าฝ่ายหญิงมาก ไม่สามารถจ่ายค่าสินสอดเท่าที่ฝ่ายหญิงเรียกร้องได้

อีกกรณีหนึ่งที่พบได้ทั่วไปกับการใช้สำนวนอัฐยายซื้อขนมยายคือ การที่ฝ่ายหญิงตั้งท้องก่อนแต่ง และฝ่ายชายไม่สามารถหาเงินทองมาขอแต่งงานได้ทัน เพื่อเป็นการรักษาหน้าตาของฝ่ายหญิง ญาติฝ่ายหญิงจึงต้องกล้ำกลืนจ่ายค่าสินสอดเสียเอง…

Sponsored Links