sponsored links

เกลือจิ้มเกลือ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เกลือจิ้มเกลือ” หมายความว่า (สํา) ว. ไม่ยอมเสียเปรียบกัน แก้เผ็ดให้สาสมกัน

เกลือจิ้มเกลือ หมายถึง การเอาคืน แก้แค้นอีกฝ่ายอย่างสาสม ไม่ยอมเสียเปรียบ เช่น

  • บ้านนี้เขาไม่ถูกกับคนอื่นเพราะชอบปล่อยให้สุนัขที่ตัวเองเลี้ยงไปขับถ่ายหน้าบ้านคนอื่น เพื่อนบ้านเตือนเท่าไหร่ก็ไม่สนใจก็เลยใช้วิธีเกลือจิ้มเกลือ เอาขยะไปทิ้งที่หน้าบ้านเขาบ้างจะได้รู้สึก
  • ก็คุณไปเอาเปรียบเขาก่อน ขายของตัดราคาร้านอื่น พอเขาเกลือจิ้มเกลือลดราคาให้ถูกกว่าของคุณ คุณกลับมาร้องเรียน ว่ากล่าวเขา

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links