sponsored links

เกลือเป็นหนอน แปลว่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “เกลือเป็นหนอน” หมายความว่า (สํา) น. ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ ไส้เป็นหนอน ก็ว่า.

เกลือเป็นหนอน หมายถึง คนในครอบครัว เพื่อนของเรา หรือคนพวกเดียวกัน คิดทรยศหักหลังเอาความลับเราของไปบอกแก่ศัตรู เช่น

  • ต้องมีเกลือเป็นหนอนอยู่ในนี้แน่ๆ ผู้ก่อการร้ายถึงได้รู้แผนการ รู้ความเคลื่อนไหวของพวกเราตลอดเวลา
  • บริษัทเรามีกำหนดการเปิดตัวออกสินค้าใหม่ในเดือนหน้า แต่บริษัทคู่แข่งชิงเปิดตัวสินค้าชนิดเดียวกันไปเมื่อวานแล้วจะให้คิดว่าอย่างไร นอกเสียจากมีเกลือเป็นหนอนอยู่ที่นี่
Sponsored Links