sponsored links

เก็บดอกไม้ร่วมต้น

เก็บดอกไม้ร่วมต้น หมายถึง เคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน จึงทำให้ได้มาเกื้อกูล อยู่ร่วมกันอีกในปัจจุบัน เช่น

  • อย่าไปขัดขวางความรักของทั้งคู่เลย ชาติที่แล้วพวกเขาคงเคยเก็บดอกไม้ร่วมต้น ทำบุณร่วมกันมา ชาตินี้ถึงได้มาเจอกันอีก แยกกันยังไงก็ไม่ขาด
  • มีหมอดูบอกว่าอีกไม่นานจะได้พบเจอผู้ชายมาคอยช่วยเหลือ เกื้อกูล เพราะเราเคยเก็บดอกไม้ร่วมต้นกันมาเมื่อชาติก่อน

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links