sponsored links

เข็นครกขึ้นภูเขา

สุภาษิต “เข็นครกขึ้นภูเขา” หมายถึง การทำงานที่ยากลำบาก เกินความสามารถของตน โบราณท่านจึงเปรียบเอาไว้เหมือนกับการเข็น กลิ้ง หรือดันให้ครก ซึ่งมีน้ำหรักมาก ให้ขึ้นไปบนภูเขาซึ่งมีความสูง เป็นสิ่งที่ทำได้ยากและลำบากยิ่ง

สุภาษิตไทยเข็นครกขึ้นภูเขา สามารถนำไปใช้เพื่ออธิบายความยากของงาน หรือใช้ในการปลอบใจตนเองเมื่อต้องทำงานที่ยากมากไม่สำเร็จ เช่น
– เจ้านายครับ การระดมทุนเพื่อการเพิ่มทุนของบริษัทในภาวะเช่นนี้ยากมากนะครับ ยากซะยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาซะอีก
– นี่คุณ การที่จะหายกโซฟาชุดนี้ขึ้นชั้นสองมันหนักและเกินกำลังของเราสองคนนะครับ ยากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา ผมว่าเราจ้างคนอื่นมาช่วยยกดีกว่า
– นี่ลูก การที่ลูกพยายามที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จนะ เป้นสิ่งที่ดี แต่ลูกก็ต้องประเมินตัวเองด้วยว่างานนี้มันใหญ่เกินกำลังหรือเปล่า มันจะกลายเป็นเข็นครกขึ้นภูเขา ซึ่งไม่มีทางจะสำเร็จเอานะ

Sponsored Links