sponsored links

เจ้าวัดไม่ดี หลวงชีสกปรก

เจ้าวัดไม่ดี หลวงชีสกปรก หมายถึง เจ้านายมีนิสัยหรือพฤติกรรมเป็นอย่างไร ลูกน้องก็เป็นย่างนั้น เช่น

  • เจ้าวัดไม่ดี หลวงชีสกปรก พอกันทั้งเจ้านายและลูกน้องเลยจริงๆ งานการไม่สนใจ ชวนกันไปกินเหล้าได้ทุกวี่ทุกวัน
  • ก็อย่างนี้แหละเจ้าวัดไม่ดี หลวงชีสกปรก เจ้านายยังเรียกรับสินบน แล้วคนเป็นลูกน้องถ้ามีโอกาสมีหรือที่จะไม่ทำ

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links