sponsored links

เจ้าหน้าเจ้าตา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เจ้าหน้าเจ้าตา” หมายความว่า
น. “ผู้ชอบทําเอาหน้า ผู้ชอบเสนอหน้าเข้าไปทําธุระให้คนอื่นโดยเขาไม่ได้ขอร้อง”

เจ้าหน้าเจ้าตา หมายถึง คนที่ชอบทำงานเอาหน้า อยากได้หน้า ชอบเจ้ากี้เจ้าการ เสนอหน้าเข้าไปทำธุระให้โดยที่ผู้อื่นไม่ได้ร้องขอ เช่น

  • ที่เขาต้องเดือดร้อนถูกชาวบ้านว่าเป็นคนขี้โกงอยู่ทุกวันนี้เพราะเขาทำเจ้าหน้าเจ้าตาไปเป็นนายหน้าขายบ้านให้นายสมศักดิ์ แท้จริงแล้วนายสมศักดิ์เอาบ้านติดจำนองมาหลอกขาย

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links