sponsored links

เฒ่าหัวงู

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “เฒ่าหัวงู” หมายความว่า คนแก่หรือคนมีอายุมากที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือกลอุบายหลอกเด็กผู้หญิงในทางกามารมณ์ คนแก่เจ้าเล่ห์.

เฒ่าหัวงู เป็นสุภาษิตหมายถึง คนแก่หรือคนมีอายุมากที่มีนิสัยเจ้าชู้ มีเล่ห์เหลี่ยม ชอบใช้กลอุบาย หลอกล่อเด็กสาวไปบำเรอความสุข ในทางกามารมณ์ เช่น

  • ตำรวจได้รวบจับเศษรฐีเฒ่าหัวงู ที่กำลังล่อลวงเด็กสาวในที่สาธารณะใจกลางกรุงเทพ
  • สามีภรรยาคู่นี้แยกทางกันเนื่องจาก ฝ่ายภรรยาทนไม่ได้ที่สามีชอบทำตัวเป็นเฒ่าหัวงู มีพฤติกรรมชอบไปยุ่งกับเด็กสาว
Sponsored Links