sponsored links

เดือนหกให้หว่านกล้า เดือนห้าให้แต่งไถ

เดือนหกให้หว่านกล้า เดือนห้าให้แต่งไถ หมายถึง การทำอะไรให้รู้จักกาลเทศะ มีการวางแผนการทำงาน รู้ว่าควรจะทำอะไรเวลาไหน เช่น

  • ที่เขาประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้ เพราะคุณพ่อของเขาสอนและปลูกฝังให้เขารู้จักการวางแผนชีวิต วางแผนการทำงานตั้งแต่เด็กๆ ดังสำนวนสุภาษิตที่ว่าเดือนหกให้หว่านกล้า เดือนห้าให้แต่งไถ

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links