sponsored links

เต่าใหญ่ไข่กลบ

เต่าใหญ่ไข่กลบ หมายถึง คนที่ทำความผิดแล้วพยายามกลบเกลื่อน ปิดบังความผิด ที่ตัวเองทำไว้ไม่ให้คนอื่นได้รับรู้ เช่น

  • ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามอยู่ ทำเป็นเต่าใหญ่ไข่กลบ ทำลายหลักฐานกลบเกลื่อนความผิดคดีวางพลิง
  • สามีไปมีภรรยาน้อยแต่พยายามทำตัวเป็นเต่าใหญ่ไข่กลบ เพื่อกลบเกลื่อนปิดบัง แต่ก็คงไม่สามารถรอดพ้นสายตาของฉันไปได้

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links