sponsored links

เนื้อเข้าปากเสือ

เนื้อเข้าปากเสือ หมายถึง บุคคลหรือสิ่งของเมื่อตกไปอยู่ในมือหรือตกเป็นเหยื่อของคนที่มีความอันตราย คนที่มีปัญญาฉลาดกว่าแล้ว ย่อมยากที่จะพ้นภัยหรือได้กลับคืนมา เช่น

  • ผมว่าการที่เราจะส่งผู้ต้องหา กลับไปเป็นสายสืบในแก๊งค์ค้ายาเสพติดก็เหมือนส่งเนื้อเข้าปากเสือชัดๆ ทางนั้นคงรู้ตัวแล้วคงไม่ปล่อยให้เขารอดออกมาแน่ๆ

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links