sponsored links

เบาไม้เบามือ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เบาไม้เบามือ” หมายความว่า
ก. “ทําเบา ๆ หรือค่อย ๆ ด้วยความระมัดระวัง ทําไม่ให้หนักมือหรือรุนแรง ช่วยให้ไม่ต้องทํางานมาก.”

เบาไม้เบามือ หมายถึง การลงมือกระทำเบาๆ ไม่รุนแรง ทำด้วยความระมัดระวัง เช่น

  • แจกันลายครามโบราณใบนี้ฉันซื้อมาแพงมากแล้วก็หายากมากด้วย เพราะฉะนั้นจะทำความสะอาดเช็ดถูก็ช่วยเบาไม้เบามือกันหน่อยนะ
  • จะหัดแกะสลักผลไม้เธอต้องเบาไม้เบามือกว่านี้ ไม่อย่างนั้นกว่าจะแกะเสร็จผลไม้ก็ช้ำกันพอดี

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links