sponsored links

เป็ดขันประชันไก่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เป็ดขันประชันไก่” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้ที่มีความรู้ความสามารถน้อยแต่อวดแสดงแข่งกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง”

เป็ดขันประชันไก่ หมายถึง คนที่มีความรู้ความสามารถน้อยแต่อวดเก่ง พยายามแข่งขันกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากกว่า เช่น

  • ปล่อยให้เขาลงแข่งลีลาศครั้งนี้ไปเถอะ เขาเป็นแชมป์มาตั้ง 5 สมัย ขืนฉันเข้าไปร่วมแข่งด้วยคนอื่นจะมองว่าเป็ดขันประชันไก่เสียเปล่าๆ
  • นี่มันเป็ดขันประชันไก่ชัดๆ เอาวงดนตรีน้องใหม่ไปแข่งกับวงดนตรีมืออาชีพที่มีประสบการณ์โชกโชน

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links