sponsored links

เป็นคนอย่าให้เขาสนสะพาย

เป็นคนอย่าให้เขาสนสะพาย หมายถึง เกิดเป็นคนควรมีความคิดเป็นของตนเอง อย่ายอมให้ใครมาชักจูง หรือหลอกได้ง่ายๆ เช่น

  • ตาสว่างเสียทีเถอะเป็นคนอย่าให้เขาสนสะพาย คนอื่นเขาก็รู้กันหมดแล้วว่าคนพวกนั้นใช้เราเป็นเครื่องมือสร้างสถานการณ์ให้พวกเราทะเลาะกันเอง
  • เธอก็โตแล้วมีความคิดเป็นของตัวเอง จงมั่นใจทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าให้คนอื่นมาปลูกฝังความเชื่อผิดๆ ถูกชักจูงได้ง่ายๆ เป็นคนอย่าให้เขาสนสะพาย

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links