sponsored links

เป็นคุ้งเป็นแคว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เป็นคุ้งเป็นแคว” หมายความว่า
ว. “อาการที่เล่าเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวติดต่อกันเหมือนกับรู้เห็นมาด้วยตนเอง”

เป็นคุ้งเป็นแคว หมายถึง การเล่าเรื่องราวต่างๆนานาจนยืดยาวติดต่อกันเหมือนกับได้รู้หรือประสบพบเจอมาด้วยตัวเอง เช่น

  • เห็นเขาเล่าเรื่องเป็นคุ้งเป็นแควว่าประเทศอียิปต์มีนั่นมีนี่ พบเรื่องแปลกมากมายทั้งๆที่ตัวเองก็ยังไม่เคยไป
  • เธอนี่ก็พูดได้เป็นคุ้งเป็นแควเลยนะ ว่าจะเป็นเจ้าสาวต้องเตรียมตัวอย่างไร ทำอะไรบ้าง เหมือนว่าเคยมีประสบการณ์แต่งงานมาแล้ว

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links