sponsored links

เป็นบ้าเป็นหลัง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เป็นบ้าเป็นหลัง” หมายความว่า
ว. “เอาจริงเอาจังเกินไป เช่น ทํางานเป็นบ้าเป็นหลัง”

เป็นบ้าเป็นหลัง หมายถึง การมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไป เช่น

  • ตั้งแต่มีคนทักว่าอ้วนขึ้น เขาก็ออกกำลังกายย่างเป็นบ้าเป็นหลัง วันๆก็เอาแต่เข้าฟิตเนสไม่ทำอย่างอื่นเลย
  • ตอนนี้เขามุ่งมั่นทำงานอย่างเป็นบ้าเป็นหลังทั้งงานประจำและงานพิเศษ เพื่อเก็บเงินสร้างบ้านในฝันให้กับครอบครัว

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links