sponsored links

เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็น” หมายความว่า
(สํา) น. “เวลารวยคนมาห้อมล้อมประจบประแจง เวลาจนคนพากันหน่ายหนี”

เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็น หมายถึง ในยามมีฐานะร่ำรวยก็จะมีคนมารุมล้อมคอยประจบประแจงอยู่ใกล้ๆ แต่ในยามยากจนก็ไม่มีใครสนใจ พากันหน่ายหนีตีตัวออกห่าง เช่น

  • เธอจะไปหาความจริงใจอะไรกับคนเหล่านี้ คิดว่าเขาจริงใจกับเธออย่างนั้นหรือ เขาเห็นเงินตราเป็นสิ่งสำคัญ ดังที่เขาว่าเมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็นนั่นแหละ

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links