sponsored links

เสน่ห์ปลายจวัก

เสน่ห์ปลายจวัก เป็นสุภาษิตหมายถึง เสน่ห์ที่เกิดจากการปรุงอาหารให้อร่อย เช่น

  • สาวๆสมัยนี้ไม่ค่อยจะเข้าครัว ทำอาหารกันไม่เป็น อาศัยซื้อกินเป็นหลัก ไม่มีเสน่ห์ปลายจวักกันแล้ว ไม่เหมือนสมัยก่อนเลยนะ
  • ภรรยาของเขาชอบเข้าครัว ฝึกทำอาหารกับคุณแม่ตั้งแต่เด็กๆ โตมาเลยมีเสน่ห์ปลายจวัก ที่ใครๆต่างก็ขอมาลองชิมฝีมือ
Sponsored Links