sponsored links

เอาทองไปรู่กระเบื้อง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตเอาทองไปรู่กระเบื้อง ” หมายความว่า ทะเลาะกับคนพาลหรือผู้มีฐานะต่ำกว่า.

เอาทองไปรู่กระเบื้อง เป็นสุภาษิตหมายถึง การลดตัวไปทะเลาะ โต้ตอบกับคนพาล คนที่มีฐานะต่ำกว่า เช่น

  • คนใช้รถสมัยนี้มีแต่คนใจร้อน เห็นแก่ตัว คุณควรใจเย็นๆนะ อย่าเอาทองไปรู่กระเบื้อง มีเรื่องกับกับคนขับรถแบบนี้เลย จะมีแต่เสียกับเสีย
  • ไปมีเรื่องทะเลาะกับอันธพาล นี่เธอเอาทองไปรู่กระเบื้องชัดๆ ก็รู้ว่าคนพวกนี้เป็นอย่างไร ยังจะลดตัวลงไปยุ่งกับเขาอีก
Sponsored Links