sponsored links

เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน” หมายความว่า แสดงความรู้หรืออวดรู้กับผู้ที่รู้เรื่องดีกว่า.

เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน เป็นสุภาษิตหมายถึง การแสดงความรู้ อวดฉลาดกับคนที่มีความรู้ ความชำนาญในสิ่งนั้นมากกว่าตน เช่น

  • เธอกำลังเอามะพร้าวห้ามไปขายสวนนะ มาบอกฉันเรื่องเทคนิคการทำอาหาร เธอลืมไปแล้วหรือว่าฉันเป็นแม่ ครัวโรงแรม 5 ดาว ซึ่งต้องรู้เรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว
  • เอามะพร้าวห้าวไปขายสวนชัดๆ ไปแนะนำเรื่องรถให้กับนายเอ ไม่รู้หรือว่าเขาเป็นเซลล์ขายรถมา 5 ปีแล้วเชี่ยวชาญเรื่องรถมากกว่าคุณอีก
Sponsored Links