sponsored links

เอาหูไปนา เอาตาไปไร่

สำนวน “เอาหูไปนา เอาตาไปไร่” หมายถึงแสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น ไม่รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น สำนวนนี้มักจะใช้เปรียบเทียบถึงบุคคลที่มีหน้าที่ต้องรับรู้ ต้องตัดสินใจในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นอยู่ แต่เขาก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเสีย

ตัวอย่างของสำนวนเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ เช่น นายสมบัติ รู้ว่านายเอและนายบีไม่ค่อยจะลงรอยกันนัก แต่นายบีเป็นญาติของเขา ดังนั้นเมื่อนายบีแกล้งหรือทำร้ายนายเอ เขาก็แกล้งเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสีย ไม่รีบเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

อีกตัวอย่างหนึ่ง นายสนองเป็นพ่อหม้ายลูกติด ซึ่งได้มาแต่งงานใหม่กับนางกัญญา เขารู้ว่านางกัญญาไม่ชอบลูกสาวของเขานัก ดังนั้นเมื่อลูกสาวทำอะไรผิดเล็กๆน้อยๆ เขาก็แสร้งเอาหูไปนา เอาตาไปไร่เสีย เพื่อมิให้ภรรยาใหม่เกรี้ยวกราดหรือโมโหลูกสาวของตน

Sponsored Links