sponsored links

เอาใจเขามาใส่ใจเรา

คำว่า “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เป็นคำสุภาษิตไทยที่สอนหรือชี้นำให้ผู้คนไม่เอาแต่ใจตนเอง ไม่เห็นแก่ตัว แต่ให้นึกถึงจิตใจของผู้อื่น หรือผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการกระทำของเรา

ตัวอย่างของ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” ก็เช่น การขับรถแบบปาดซ้ายปาดขวา หรือชอบเบียดเปลี่ยนช่องจราจรด้านหน้าแบบเห็นแก่ตัว โดยไม่สนใจต่อเพื่อนร่วมทางที่รักษากฏจราจรและขับตามกันมาอย่างปกติ แบบนี้เราเรียกว่าคนเห็นแก่ตัว ไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา

อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อเพื่อนของเราประสบปัญหาธุรกิจ ล้มละลาย แทนที่เราจะเห็นใจ แต่กลับพูดจากเยาะเย้ยถากถาง หรือนินทาเขาให้ผู้อื่นฟัง โดยไม่สนใจเลยว่าเจ้าตัวจะรู้สึกขายหน้า อับอาย หรือขาดความมั่นใจในการอยู่ร่วมในสังคมนั้นๆ

ดังนั้นคนโบราณจึงได้กำหนดคำนี้ขึ้นเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้เราคิดให้รอบคอบก่อนจะทำอะไร ว่าจะกระทบต่อจิตใจของผู้อื่นหรือไม่…

Sponsored Links