sponsored links

แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ

แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ หมายถึง จะรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่เรามองข้าม ไม่สนใจ ก็ต่อเมื่อไม่มีของสิ่งนั้นแล้ว เช่น

  • นี่แหละหนาแกงจืดจึงรู้คุณเกลือ ฉันทำงานด้วยใจ ทุ่มเทเพื่อบริษัทมา 10 กว่าปี ตลอดการทำงานที่นี่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่า ถูกมองข้ามเสมอ แต่พอฉันลาออกมาแล้วค่อยมาเห็นความสำคัญ แถมยังจะมาขอร้องให้กลับไปช่วยงานเหมือนเดิม

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links