sponsored links

แผลเก่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แผลเก่า” หมายความว่า
(สํา) น. “ความเจ็บชํ้าที่ฝังใจอยู่ไม่รู้ลืม”

แผลเก่า หมายถึง ความเจ็บช้ำ ความชอกช้ำที่ยังฝังใจไม่มีวันลืม เช่น

  • ข่าวเรื่องแม่ใจร้ายทิ้งลูกในถังขยะทำให้นภารู้สึกสะเทือนใจจนน้ำตาไหล เพราะมันเป็นแผลเก่าที่เธอถูกแม่ทิ้งตั้งแต่ยังเด็ก
  • ที่เขายังโสดอยู่จนทุกวันนี้ไม่ยอมแต่งงานมีครอบครัว เพราะมีแผลเก่าที่ทำให้ไม่อยากจะรักใครอีก

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links