sponsored links

แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา

แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา หมายถึง สิ่งที่ปรารถนาหรือต้องการนั้นไม่ได้มีเพียงแค่นี้ แต่ยังมีให้เลือกอีกมากมาย เช่น

  • เธออย่าเสียใจไปเลยแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา ผู้ชายไม่ได้มีแค่คนเดียว ฉันเชื่อว่าเธอจะต้องเจอคนดีที่เหมาะสมกับเธอในอนาคต
  • ถึงวันนี้ฉันจะตกรอบไม่ชนะการประกวดร้องเพลงในครั้งนี้แต่เชื่อว่าแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา ยังมีโครงการและเวทีอื่นให้ฉันเข้าร่วมประกวดอีกมาก

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links