sponsored links

แม่ม่ายทรงเครื่อง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แม่ม่ายทรงเครื่อง” หมายความว่า
น. “แม่ม่ายที่มั่งมี”

แม่ม่ายทรงเครื่อง หมายถึง หญิงเป็นม่ายที่ร่ำรวย มีทรัพย์สมบัติมาก เช่น

  • ใครๆก็เรียกหล่อนว่าแม่ม่ายทรงเครื่อง เพราะหล่อนทั้งสวยทั้งเก่งแถมรวยอีกต่างหาก ทั้งหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ต่างก็หมายปอง
  • หลังจากสามีของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เลยทำให้เธอกลายเป็นแม่ม่ายทรงเครื่องเพราะทรัพย์สมบัติที่สามีทิ้งไว้ให้มีมากมายเหลือเกิน

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links