sponsored links

แม่สายบัวแต่งตัวค้าง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แม่สายบัวแต่งตัวค้าง” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้หญิงที่แต่งตัวคอยผู้มารับออกนอกบ้าน แต่เขาไม่มาตามนัด”

แม่สายบัวแต่งตัวค้าง หมายถึง ผู้หญิงที่แต่งตัวรอคอยให้ผู้ชายมารับออกไปนอกบ้านแต่สุดท้ายเขาก็ไม่มาตามนัด เช่น

  • หล่อนอารมณ์เสียเป็นอย่างมากที่กลายเป็นแม่สายบัวแต่งตัวค้าง เพราะแฟนของหล่อนติดธุระด่วนทำให้มาตามนัดไม่ได้
  • สงสัยฉันจะกลายเป็นแม่สายบัวแต่งตัวค้างเสียแล้ว ฉันนัดเขาไว้ตั้งแต่เช้าเพื่อจะไปทำบุญด้วยกัน แต่จนป่านนี้เขาก็ยังไม่มา

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links