sponsored links

โง่เง่าเต่าตุ่น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “โง่เง่าเต่าตุ่น” หมายความว่า
“(สํา) ว. โง่ที่สุด เช่น เพราะโง่เง่าเต่าตุ่นพ่อคุณเอ๋ย ผู้ใดเลยจะประสงค์จํานงหมาย. (นิ. ทวาราวดี)”

โง่เง่าเต่าตุ่น หมายถึง คนที่โง่เขลามากๆ ไม่ฉลาด เช่น

  • พวกเราเป็นคนต่างจังหวัดมาจากบ้านนอก โง่เง่าเต่าตุ่น ไม่มีการศึกษา จะไปทันเลห์เหลี่ยมของคนกรุงเทพอย่างพวกเขาได้อย่างไร
  • นายนี่ทำไมถึงได้โง่เง่าเต่าตุ่นแบบนี้ เรื่องรอบตัวง่ายๆ แค่นี้ยังไม่รู้ แล้วจะเอาตัวรอดได้อย่างไร ระวังจะถูกคนอื่นเขาหลอกเอานะ

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links