sponsored links

โยนกลอง

โยนกลอง หมายถึง การปัดภาระหน้าที่ ปัดความรับผิดชอบ โยนความผิดไปให้ผู้อื่น เช่น

  • เมื่อมีการตั้งกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับของกลางที่หายไป เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายก็โยนกลองกันจนวุ่นวายไปหมด
  • พอมีปัญหาเกิดเรื่องราวขึ้นมา ต่างฝ่ายต่างโยนกลองกันไปมา ปัดความผิดให้วุ่นวายเพื่อหาว่าใครเป็นสาเหตุ แต่กลับไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหา

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links