sponsored links

ใจไม้ไส้ระกำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ใจไม้ไส้ระกำ” หมายความว่า
ว. “เพิกเฉยดูดาย ไม่มีเมตตากรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร”

ใจไม้ไส้ระกำ หมายถึง มีจิตใจโหดร้าย ไม่มีความเมตตากรุณา เช่น

  • ถึงฉันจะโกรธเธอ แต่ฉันก็คงไม่ใจร้ายไส้ระกำถึงขนาดไล่ให้เธอออกจากบ้านไปในเวลาที่พายุฝนกระหน่ำขนาดนี้หรอกนะ
  • แค่สุนัขไปอุจจาระเรี่ยราดหน้าบ้าน ถึงกับต้องวางยาฆ่าสุนัขกันเลย คนสมัยนี้ทำไมถึงได้ใจร้ายไส้ระกำ มีจิตใจโหดเหี้ยมกันนัก

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links