sponsored links

ใฝ่ร้อนจะนอนเย็น ใฝ่เย็นจะดิ้นตาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ใฝ่ร้อนจะนอนเย็น ใฝ่เย็นจะดิ้นตาย” หมายความว่า
(สํา) ก. “มุ่งหวังจะสบายต้องทํางาน ถ้าเกียจคร้านจะลําบากยากจน”

ใฝ่ร้อนจะนอนเย็น ใฝ่เย็นจะดิ้นตาย หมายถึง คนตั้งใจทำงานขยันขันแข็งยอมลำบากในตอนนี้จะสุขสบายในภายภาคหน้า แต่คนที่เกียจคร้านเอาแต่ความสบายไม่ยอมทำงาน ในภายภาคหน้าจะลำบากยากจน เช่น

  • หลานยังหนุ่มยังแน่นขยันทำงานเข้าเถอะ จำไว้ว่าใฝ่ร้อนจะนอนเย็น ใฝ่ย็นจะดิ้นตาย รับรองว่าในอนาคตยามบั้นปลายชีวิตหลานจะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย ไม่ต้องมาลำบากเหมือนลุงตอนนี้

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links