sponsored links

ไก่ได้พลอย

ไก่ได้พลอย หมายถึง ได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่า
เนื่องจากเป็นไก่ เวลาที่มันคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นเม็ดทราย หรือ เพชรพลอย ก็ไม่มีค่าสำหรับไก่เหมือนกัน

สำนวนไทยที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับ ไก่ได้พลอย เช่น
วานรได้แก้ว หรือ ลิงได้แก้ว (เป็นลิง ได้กล้วยมายังมีประโยชน์กว่าแก้วแหวนเงินทอง)
หัวล้านได้หวี หรือ ตาบอดได้แว่น

ตัวอย่างของสำนวนไทย ไก่ได้พลอย

  • ฉันละเสียดายความสามารถในการทำอาหารของสะใภ้บ้านนั้นจริงๆ ทั้งๆที่เธอทำอาหารอร่อยมาก แต่ที่บ้านกลับให้เธอทำแต่งานบ้านจำพวกซักผ้า ถูบ้าน เก็บกวาด ไม่ยอมให้เธอทำอาหารให้กิน อย่างที่โบราณว่าไว้ “ไก้ได้พลอย” จริงๆเลยนะนั่น
Sponsored Links