sponsored links

ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า

ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า หมายถึง เรื่องราวไม่ดีภายในครอบครัวไม่ควรนำไปเล่าให้คนนอกบ้านฟัง และเรื่องราวไม่ดี คำนินทาว่าร้ายที่คนภายนอกพูดถึงคนในครอบครัวก็ไม่ควรนำมาเล่าให้คนภายในครอบครัวฟัง เช่น

  • ก่อนที่ลูกแต่งงานไปอยู่กับครอบครัวอื่น แม่จะสอนว่าครอบครัวจะอยู่อย่างเป็นสุขได้ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจต้องยึดหลักไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links