sponsored links

ไม่เห็นน้ำตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้

ไม่เห็นน้ำตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้ หมายถึง การด่วนตัดสินหรือทำอะไรล่วงหน้าไปก่อน ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เช่น

  • ไม่เห็นน้ำตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้ชัดๆ คุณรีบลาออกจากบริษัทเก่า ทั้งๆที่ยังไม่รู้ว่าบริษัทใหม่จะรับคุณเข้าทำงานหรือไม่แบบนี้ระวังครอบครัวจเดือดร้อน
  • มีคำทำนายจากหมอดูออกมาว่าโลกจะแตก เขาก็กลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้ใช้ทรัพย์สมบัติที่หามา เจึงใช้เงินที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนโลกจะแตก ทำแบบนี้มันเข้าทำนองไม่เห็นน้ำตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้ ถ้าหากโลกไม่แตกขึ้นมาเขาจะอยู่อย่างไร

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links