sponsored links

ไม่เอาถ่าน

ไม่เอาถ่าน หมายถึง คนที่มีนิสัยไม่เอาการเอางาน ไม่ได้เรื่อง ไม่ได้ความ ไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เช่น

  • เธอแน่ใจแล้วหรือว่าจะแต่งงานกับคนไม่เอาถ่าน วันๆไม่ทำอะไรอย่างเขา คิดแต่จะผลาญสมบัติของพ่อแม่
  • ตอนเด็กๆ ผู้ใหญ่มักจะว่าผมเป็นเด็กไม่เอาถ่าน เพราะมัวแต่เที่ยวเล่น ไม่สนใจเรียน แต่ตอนนี้ผมปรับปรุงตัวและได้พิสูจน์ให้คนอื่นๆได้เห็นแล้ว

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links