sponsored links

ไม่ใช่ขี้ไก่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไม่ใช่ขี้ไก่” หมายความว่า
(สํา) ว. “ไม่เลว มีอะไรดีเหมือนกัน ดูหมิ่นไม่ได้”

ไม่ใช่ขี้ไก่ หมายถึง มีอะไรดีอยู่เหมือนกัน จะมาดูถูกดูหมิ่นกันไม่ได้ เช่น

  • เห็นเขาเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วๆไปที่เที่ยวเล่นไปวันๆ แต่เห็นแบบนี้เขาก็ไม่ใช่ขี้ไก่นะตอนนี้เขากลายเป็นเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้ายี่ห้อดังของไทยไปแล้ว
  • การแข่งขันชิงแชมป์ครั้งนี้พวกเราทุกคนต้องสามัคคีตั้งใจซ้อมเต้นกันอย่างเต็มที่เพราะคู่แข่งของเราไม่ใช่ขี้ไก่ ได้ยินมาว่าทีมนี้ได้เป็นแชมป์มาหลายเวทีแล้ว

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links