sponsored links

ไม่ได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์เอาด้วยคาถา

ไม่ได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์เอาด้วยคาถา หมายถึง การพยายามทำทุกวิธีทางที่ต้องเอาชนะให้ได้ ถ้าวิธีแรกไม่สำเร็จ ก็จะหาวิธีต่อไปโดยไม่คำนึงว่าจะป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี เช่น

  • ฉันรักเขามากต้องหาวิธีทางทำให้เขากลับมาหาฉันให้ได้ งานนี้ไม่ได้ด้วยเลห์เอาด้วยกล ไม่ด้ด้วยมนต์เอาด้วยคาถา
  • ตอนนี้ผมต้องทุ่มสุดตัว ไม่ได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์เอาด้วยคาถาทำทุกวิธีที่จะเอาบริษัทที่พ่อแม่สร้างมากลับมาเป็นของเราให้ได้

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links