sponsored links

ไม้นอกกอ

ไม้นอกกอ หมายถึง คนที่ทำตัวไม่เข้าพวก ประพฤติปฏิบัตินอกกรอบ นอกแบบแผนของวงศ์ตระกูล เช่น

  • พี่น้องวงศ์ตระกูลของเราทุกคนทำธุรกิจค้าขายมีกิจการใหญ่โต มีแต่เขาคนเดียวที่เป็นไม้นอกกอหันมาทำอาชีพรับราชการ
  • อย่าทำตัวเป็นไม้นอกกอ พ่อกับแม่ได้วางแผนชีวิตให้ลูกทุกคนแล้วว่าจะต้องเรียนหมอ

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links