sponsored links

ไม้ลำเดียวยังต่างปล้อง พี่กับน้องยังต่างใจ

ไม้ลำเดียวยังต่างปล้อง พี่กับน้องยังต่างใจ หมายถึง คนเราแต่ละคนต่างจิต ต่างใจ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน เช่น

  • ไม้ลำเดียวยังต่างปล้อง พี่กับน้องยังต่างใจจริงๆ พวกเขาได้รับการเลี้ยงดูมาเหมือนกัน ในสภาพแวดล้อมเดียวกันไม่คิดว่าพวกเขาจะมีนิสัยที่แตกต่างกันได้ถึงเพียงนี้
  • พี่น้องตระกูลนี้ทำธุรกิจแข่งกันเอง เนื่องจากทั้งคู่มีความเห็นไม่ตรงกัน มีเป้าหมายไม่เหมือนกัน ทำงานขัดแย้งกันตลอด อย่างที่เขาว่าไม้ลำเดียวยังต่างปล้อง พี่กับน้องยังต่างใจ

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links